Tìm kiếm

Máy chiếu phổ thông

 • BenQ MS 517

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MS 517

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 10500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 518

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 518

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 12500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ GP2

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ GP2

  Máy chiếu kỹ thuật số đời mới nhất với Công nghệ  DLP

  Giá bán 13500000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 516

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW 516

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 17800000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 519

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW 519

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 18800000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 660P

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 660P

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

  Giá bán 20900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 663

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW 663

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 22900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 711

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 711

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

  Giá bán 23000000 VND

  Đặt hàng

 • BENQ MX 720

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BENQ MX 720

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 29900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW767

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW767

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 38000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 766

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 766

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 35000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ LX 60ST

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ LX 60ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực.

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 48000000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 815ST

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 815ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 27300000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 812ST

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 812ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 37600000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 817ST

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW 817ST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

   

  Giá bán 34390000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX 850UST

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX 850UST

  Máy chiếu kỹ thuật số 3D đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực tối

     

  Đạt tiêu chuẩn xanh tiết kiệm 70% điện năng đèn chiếu

  Giá bán 39900000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MP 780ST+

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MP 780ST+

  Máy chiếu 3D tương tác kỹ thuật số đời mới với công nghệ DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Giá bán 39200000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MW 860 USTi

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MW 860 USTi

  Máy chiếu 3D tương tác kỹ thuật số đời mới với công nghệ DLP hỗ trợ tốt
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu cho màu sắc trung thực

   

  Giá bán 54990000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ MX SP870

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ MX SP870

  Máy chiếu kỹ thuật số đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLP
  Công nghệ BrilliantColor® với đĩa 6 màu & công nghệ quản lý màu 3D độc lập

  Giá bán 68990000 VND

  Đặt hàng

 • BenQ SP 920P

  văn phòng phẩm, van phong pham, officeplus
  BenQ SP 920P

  Máy chiếu kỹ thuật số đời mới nhất với Công nghệ chiếu DLPVIDITM

  Giá bán 89990000 VND

  Đặt hàng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
ENGLISH SPEAKING ASSISTANT